Klauzula informacyjna
dotycząca przetwarzania danych osobowych

 1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych jest REH4MAT Sławomir Wroński, ul. Piaski 47, 36-060 Głogów Małopolski, NIP: 8131804393, REGON: 180151618, www.reh4mat.com, e-mail: biuro@reh4mat.com, tel.: +48 16 621 42 20 - dalej jako REH4MAT.
 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zadań związanych ze złożonym zamówieniem oraz realizacją umowy kupna-sprzedaży towarów oferowanych przez REH4MAT.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art.6 ust.1 lit.a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne - acz jest niezbędnym warunkiem realizacji zadań wskazanych w pkt. 2 powyżej.
 5. Osobie wyrażającej zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Odbiorcami przekazanych danych osobowych mogą być:
  • właściciel REH4MAT,
  • pracownicy REH4MAT zatrudnieni w działach: kadr, płac, księgowości oraz osoby świadczące obsługę prawną i informatyczną REH4MAT,
  • banki prowadzące rachunki REH4MAT,
  • właściciel oraz pracownicy zatrudnieni w działach: kadr, płac, księgowości oraz osoby świadczące obsługę prawną i informatyczną firm i spółek powiązanych kapitałowo i osobowo z REH4MAT - w szczególności: AKCES-MED sp. z o.o. z/s w Jasionce k/Rzeszowa oraz ORTO-RES sp. z o.o. z/s w Rzeszowie,
  • operatorzy pocztowi i kurierzy,
  • instytucje upoważnione z mocy prawa.
 7. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.